முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

2 October 2020

முருகப்பெருமான் திருவடிகளைப் பற்றி பூஜித்து ஆசி பெற்றிட்டால்….

எந்த அளவிற்கு பிறரை மதிக்கக் கற்று கொள்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு வாழ்வில் முன்னேற்றம் உண்டாகும் என்பதை அறிவான்.

அண்ணல் அருணகிரி அருளிய திருப்புகழை

விண்ணவர் போற்றுவர் வியந்து

முருகனைப் போற்றுவோம். இகபர வாழ்வை இனிமையாகப் பெறுவோம்.

Share on:
Today News